1

ANA SAYFA

ATATÜRK

okul OKULUMUZ

kadro KADROMUZ

BÖLÜMLER

DERS PROGRAMI

takvim AKADEMİK TAKVİM

ders programı DERS NOTLARI

ETKİNLİKLER

GAZETEMİZ

YARARLI LİNKLER

REHBERLİK

iletişim DUYURULAR

 
 
REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA HİZMETLERİ
 
 

 

        Rehberlik Hizmetleri, okuldaki Öğrenci Kişilik Hizmetleri’nin  bir parçasıdır.
“Rehberlik; kişinin kendini anlaması, problemlerini çözmesi, gerçekçi kararlar alması, sahip olduğu kapasitelerini geliştirmesi, çevresine dengeli ve sağlıklı bir uyum sağlaması ve böylece kendini gerçekleştirmesi için,  bireylere uzman kişilerce yapılan yardımlardır.”
Rehberlik Hizmetleri’nin temel amacı, kişinin kendini gerçekleştirmesidir. Yani bireyin her yönüyle kapasitelerini sonuna dek geliştirebilmesi, daha verimli ve mutlu bir düzeye ulaşabilmesidir.
Rehberlik Hizmetleri, Psikolojik Danışma Hizmetlerini, Yöneltme ve Yerleştirme Hizmetlerini, Uyum Sağlama, Araştırma ve Geliştirme, İzleme ve Değerlendirme Hizmetlerini kapsar. Rehberlik Hizmetleri’nin gelişim alanlarını da Kişisel Rehberlik, Mesleki Rehberlik ve Eğitsel Rehberlik olarak sınıflandırmak mümkündür.
Hayatı bir deniz olarak düşünürsek, bizler de bu koca denizde gemisini yüzdürmeye çalışan kaptanlarız.Her birimiz kendi gemimizden sorumluyuz. Rehberlik servisi yönümüzü kaybettiğimizde pusulamız olacak, ancak gimiyi nereye götüreceğimize kaptanlar yani sizler karar vereceksiniz.Geminizi doğru ve güzel limanlara götürmeniz dileğiyle...

Okul Rehberlik Servisimiz;

 • Psikolojik Danışma ihtiyacı duyduğunuzda,
 • Problemlerinizi çözmede yol aradığınızda,
 • Meslek seçimi konusunda,
 • Sınav stresi,
 • Verimli ders çalışma yöntemleri,
 • Üniversite Sınavları ve ÖSS ile ilgili bilgi almak istediğinizde
 • Ve danışmak istediğiniz her konuda yardımcı olmak için sizlerin yanındadır.

Rehberlikte esas olanın anlayış, kabul ve saygı olduğunu unutmayınız.

 

       Ayşegül KANIPEK REHBER ÖĞRETMEN

 
     
     
 

ÖĞRETMENİN YARATICILIĞI

Yaratıcılığı  kolaylaştıran  öğretmen özellikleri

 • Öğrencileri bir birey olarak kabul eden ve öyle davranan
 • Öğrencilere özgür olmaya özendiren
 • Öğrencilere model olan
 • Sınıf dışında da öğrencilere zaman ayıran
 • Öğrencilerden yapabileceklerinin en iyisini bekleyen
 • Heyecanlı olabilme
 • Öğrencileri eşit olarak kabul edebilen
 • Öğrencilerin doğrudan ödüllendirilebilen
 • İlgili
 • Sürekli okuyan
 • İkili ilişkide  kolay iletişim kurabilen

Yaratıcılığı engelleyen öğretmen özellikleri

 • Öğrencisinin cesaretini kıran
 • Kendisine güvensiz
 • Aşırı eleştiren
 • Davranışlarında tutarsız
 • Farklılıklara kapalı
 • Heyecanlı olmayan
 • Dogmatik ve katı
 • Alanla ilişkisini sürdürmeyen
 • Dar ilgileri olan
 • Genelde yetersiz
 • Sınıf dışında tartışma ve konuşma olanağı olmayan.

 

 
     
 

DUVAR YAZILARI

Çocuklar ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlayacak  başka bir yol bilmediği için  uygunsuz davranışlara başvurmuş olabilirler.

Öğrencilerin olumlu davranışarı üzerinde dikkatinizi yoğunlaştırır ve aynı anda istenmeyen davranışlara önem vermezseniz, istenmeyen davranışların azalma olasılığının  yükseldiğini görebilirsiniz.

Öğrencilerinzle birlikte oluşturduğunuz kuralları bozan bir öğrenci azarlamak yerine , kurallara uygun takdir etmek  daha yararlı olacaktır.

Başarının öğrencinin  dünü ile bugünü arasındaki fark olduğunu; Ahmet ile Mehmet’in karşılaştırılması olmadığını bilelim.

Başarının aynı zamanda bireyin kendisi ve çevresi ile uyumlu yaşayabilmesi; kendini gerçekleştirmek için belirlediği hedeflere ulaşırken gösterdiği çabalardan olumlu sonuçlar alınmasıdır.

 
     
 

Yapılan bir başka araştırmada öğretmenlerin öğrenciler tarafından beğenilmesini sağlayan oniki özellik:

  • İşbirliğine dayanan demokratik tavır.
  • Her öğrenci için sevecen ve saygılı olma
  • Sabırlı olma
  • Geniş ilgi alanlarına sahip olma
  • Doğruluk
  • Taraf tutmama
  • Esprili olma
  • Hoşgörülü
  • Öğrencilerin sorunlarına duyarlı olma
  • Esnek olma
  • Yüreklendirme ve takdir etme de iyi olma
  • Özel bir konuyu öğretmede başarılı olma
 
     
     
     

 

     
     
  ata  
     
     
     
  logo  
     
     
     
     
     
     
     
     

 

 

 

 

son

Web sitesi www.aliozdemir.net tarafından yapılmıştır